Công ty lớn nhung bán đồng hồ nữ nhỏ nhát trên thế giới

Như vậy cũng tránh hoặc hạ thấp được tình trạng nhân viên tuyển về không phát huy xuất sắc được tài năng của mình. Như vậy sẽ ánh hưởng đến tinh thần làm việc của những người khác trong Công ty.

Quan niệm dùng người của Công ty đồng hồ nữ chính là suốt đời sử dụng một nhân viên bình thường còn tồi tệ hơn là người làm việc mắc sai lầm mang

tính tai hoạ. “Nếu ai đó không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sẽ gây tổn thâ’t không lớn đô’i với chúng tôi”, Bill Gates giải thích về điều kiện tuyển dụng của mình cũng như của các nhà quản lý thuộc Công ty Microsoft, “nếu nhân viên ấy lẫn với những người bình thường khác thì với những nhân viên

như vậy thì rắc rối mua đồng hồ nữ của chúng tôi lại rất lớn”.

mua đồng hồ nữ

Bill Gates cho rằng, vấn đề chính là dong ho cap cho nghỉ việc những nhân viên bình thường rất khó, và chỗ của họ có thể để cho một người có tài năng giỏi giang đảm nhận. Để ừánh tình trạng này thì ngay từ khi bắt đầu Bill Gates đã đòi hỏi sẽ tuyển dụng số ít nhân viên có thể hoàn thành được số lượng công việc lớn. Công thức tuyển dụng của Bill Gates là “N giảm 1”, N tức là số lượng công nhân cần thực sự.

Công thức đơn giản này đã gửi cho chúng ta thông điệp rõ ràng: Chỉ tuyển dụng những nhân viên ưu tú nhất, vì tập thể không thể đồng hồ giá rẻ bao bọc hết được mọi người. Đến nay, Công ty Microsoft không bao giờ tuyển dụng những người bình thường. Đó cũng là bí mật để Công ty Microsoft luôn chiến thắng tất cả.

Cho dù hiện nay Công ty Microsoft đã tuyển dụng hàng vạn hàng nghìn nhân viên trên phạm vi toàn thế giới, nhưng vẫn Bill Gates vẫn cô” gắng để Công ty Microsoft có cảm giác là Công ty nhỏ.

 

 

Kinh nghiệm bắt độ nhà cái được truyền dạy từ cao thủ: http://donhacai.org/

Leave a Reply