Đừng làm cho tôi sai, tôi hoàn toàn yêu những gì tôi làm, và sẽ không giao

Đừng làm cho tôi sai, tôi hoàn toàn yêu những gì tôi làm, và sẽ không giao dịch cuộc hành trình này cho bất cứ điều gì trên thế giới! Nhưng tiết lộ đầy đủ ở đây: Tôi đã chia sẻ những thách thức công bằng trên đường đi. Nó đã khá bực bội ở lần, đặc biệt là khi nó đến một số chủ đề công nghiệp, như: biết làm thế nào để phát triển cơ sở khách hàng của tôi; hoặc cách tính phí khách hàng của tôi và duy trì lợi nhuận, và thậm chí tìm ra những cách sáng tạo để duy trì yếu tố ‘WOW’ đó với khách hàng hiện tại của tôi như tổ chức gala dinner chuyên nghiệp cho các công ty nhân dịp cuối năm, nhưng để làm sao thành công bạn nền tìm tổ chức sự kiện.

Đừng làm cho tôi sai, tôi hoàn toàn yêu những gì tôi làm, và sẽ không giao

Đừng làm cho tôi sai, tôi hoàn toàn yêu những gì tôi làm, và sẽ không giao

Nhưng theo thời gian, tôi đã học được những bài học quan trọng đã giúp tôi thực sự phát triển kinh doanh sự kiện của mình bằng những bước nhảy vọt. Tôi đã có một số cố vấn tuyệt vời đã giúp tôi suy nghĩ sáng tạo như một người lập kế hoạch sự kiện và những người bạn tuyệt vời đã giúp tôi suy nghĩ một cách thông minh về cách tôi điều hành doanh nghiệp của mình poker. cờ bạc.

Leave a Reply