Kế hoạch đánh bài 3 lá đó của ông chịu tách động

EMILE DURKHEIM

(1858-1917)

Nhà xã hội học người Pháp và có công lớn trong việc  hình thành bộ môn xã hội học và nhân chủng học. Emile Durkheim nhìn nhận vềp giáo dục trong khuôn khổ kế hoạch nhằm xây dựng điều mà ông gọi là môn khoa học xã  hội chânh chính. Kế hoạch  đánh bài 3 lá đó của ông chịu tách động của nhiều nhân tố khác nhau: thời thơ ấu của Durkheim, tình hình nước Pháp sau cuộc chiến tranh với Đức vào sau thất bại năm 1870, những xáo trộn về chính trị và xã hội mà Pháp phải trải qua.

anh-lan-32-546

Ông sinh ở Epinal, miền Đông nước Pháp năm 1853. Từ khi còn trẻ, Durkheim đã từ bỏ đức tin của đạo Do Thái- cha ông vốn là giáo sĩ Doo Thái- để đánh bài hàn quốc và  quyết định trở thành giáo viên triết học. Từ năm 1879 đến năm 1882, ông theo học tại ngôi trường danh tiếng mang tên cole Normale Superieure (ENS) ở Paris. Bi kịch của Công xã Paris (tháng 3- tháng 5 năm 1872), và cuộc nội chiến nổ ra sau thất bại trong cuộc chiến tranh với Đức, đã tác động sâu sắc đến chàng thanh niên Durkheim.

Kế hoạch  đánh bài 3 lá đó của ông chịu tách động

Ông đánh bài game dân gian và  tự nhủ nếu trở thành giáo viêpn, nhiệm vụ của ông sẽ là giúp đỡ những người đồng bào tìm ra conp đường hướng tới một xã hội hoà bình thống nhất, không còn xung đột và tạo nên những thay đổi trongp xã hội sao cho mọi người có mối liên hệ gắn bó với nhau và người dân được hưởng mối quan hệ tốt đẹp nhất với những người khác.

anh-lan-32-547

Thời kỳ đó, nước Pháp đang trải quao cuộc khủng hoảng sâu sắc. Trên lĩnh vực chính trị, sau cuộc chiến khốc liệt giữa phe Bảo Hoàng và phe Cộng hoà, Đệ tam Cộng hoà đã rao đời vào năm 1875. Trên lĩnh vực kinh tế, sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với nhận thức nhạy bén của giai cấp công nhân được tổ chức chặt chẽ dưới ảnh hưởng của học thuyết xã hội chủ nghĩa vào chủ nghĩa Mác. Thêm vào đó là tinh thần thế tục ngày càng lớn mạnh và chống đối lại việc giáo hội nắm giữ giáo dục. Các mônp khoa học tự nhiên đã  đạt được những bước phát triển mới. càng củng cố niềm tin của conp người vào sức mạnh của cách tiếp cận khoa học khi đánh bài ivegas

Leave a Reply