Phân tích những dữ liệu cảu cuộc đánh bài dân gian

Trên thực tế, trước vụ 11-9, rất ít những dữ liệu quý giá trong nước được tổng hợp. Chúng tôi không có sẵn năng lực hệ thống để thu thập, tổng hợp và phân tích những dữ liệu cảu cuộc đánh bài dân gian vừa mới kết thúc trong nước một cách có ý nghĩa. Các nhà phân tích dữ liệu trong nước, nếu có, thì cũng rất ít. Không có cơ sở liên lạc chung cho phép tổng hợp hiệu quả các dữ liệu liên quan đến khủng bố ở trong nước, ít hơn nhiều so với những luồng tin ào ạt từ nước ngoài được gửi đến các quan chức địa phương và liên bang ở trong nước. Không thể tin khi ở đầu thế kỷ XXI mà các nhân viên tình báo Mỹ ở Islamabad vẫn không thể nói chuyện được với các đặc vụ FBI ở Phoenix.

anh lan 15 (83)

Khi Ủy ban 11-9 tuyên bố rằng có  những đường dây không chính xác trong chính phủ – giữa các tình báo trong nước và nước ngoài, giữa các cơ quan tình báo và ở ngay chính trong các cơ quan đó , chủ yếu nhằm vào việc tái cơ cấu lại cộng đồng tình báo nước ngoài của Mỹ. Họ rất ít chú ý đến đánh bài lốc, nếu có đến những thiếu hụt mang tính hệ thống đã tồn tại trong nước.

Phân tích những dữ liệu cảu cuộc đánh bài dân gian

Công việc này là của Bộ An ninh nội địa, và một tiểu ban tình báo mới được thành lập trong FBI ngay trước khi Ủy ban 11-9 không chấp nhận yêu cầu của họ. Những thay đổi này là những giải pháp được thực hiện tập trung ở Washington, không bao gồm các quan chức địa phương và liên bang, những người thật sự làm việc với các số liệu được tập hợp từ cuộc đấu đánh bài miền nam – những số liệu mà ngay cả họ cũng không nhận được.

anh lan 15 (84)

Vậy cụ thể, tôi muốn nói gì? Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, các tướng lĩnh chỉ huy của chúng tôi phàn nàn về tin tức tình báo khác hẳn nhau mà họ nhận được từ những kênh quân sự và dân sự riêng rẽ. Để đáp lại, một cuộc đánh bài lốc quan trọng trong giới tình báo Mỹ đã nổ ra ngay sau cuộc chiến đó, được bắt đầu bằng bài viết tuyệt vời của Ủy ban Cố vấn tình báo nước ngoài của Tổng thống George H.W.Bush và của Chủ tịch Ủy ban này, Thượng tướng Bobby Inman.

Leave a Reply