Tiện thiếp đánh tá lả sẽ giắt dự án Gelexia riverside 885 tam trinh, vơ được bao nhiêu đem đi bấy nhiêu

Dự án chung cư GoldSeason

Nhanh tay vơ Chung cu Gelexia Riverside

hàng lên Chung cu GoldSeason 47 Nguyen Tuan‎‎ xong xuôi, tới nhà nhắn tin gấp cho tiện thiếp hay. Tiện thiếp sẽ giắt vàng, vơ được bao nhiêu đem đi bấy nhiêu. Lên thuyền ra đi tiện thiếp sẽ đền bù quý nhân thêm nữa. Tiện thiếp là vú em trông nom con ông chủ trong biệt điện, thằng bé láu lỉnh thường lẩn quẩn bên cạnh khi tiện thiếp và nó ra phố. Tiện thiếp sẵn sàng mang lên boong, nó sẽ đem lại mối lợi hết sức to lớn khi tới bến cảng quý nhân bán cho người xa lạ.’

Nói rồi chia tay tất cả nàng quay về GoldSeason 47 Nguyễn Tuân‎‎ đánh tá lả.”

“Lái buôn ở với ngô bối hết năm. Suốt thời gian đó qua đổi chác chúng vớ được vô số Chung cu 47 Nguyen Tuan. Khi thuyền rỗng không đầy hàng sẵn sàng rời bến ra khơi chúng sai người mang tin cho nàng hay. Tên lưu manh đánh tá lả láu cá tới tư thất thân phụ phàm phu mang theo sợi dây chuyền bằng vàng gắn đầy ngọc hổ phách. Túm tụm trong đại sảnh thân mẫu phàm phu và nữ tỳ mân mê sợi dây chuyền, hết mặc cả đến trố nhìn, tên này không nói một lời, gật đầu với nàng. Ra dấu xong tên này trở về thuyền. Nàng cầm tay phàm phu dắt qua cửa ra ngoài. Tới tiền đình nàng thấy cúp uống vang để trên bàn thực khách vừa rời bỏ, hôm đó thân phụ phàm phu làm tiệc mời thủ lĩnh. Tan tiệc ra về thực khách tới quảng trường tham dự hội đồng nhân dân.

 

Leave a Reply